Jakub T. Jankiewicz
Jakub T. Jankiewicz
Jakub T. Jankiewicz

Jakub T. Jankiewicz

Favorite Article List

1 story

Surprised child
Jakub T. Jankiewicz

Jakub T. Jankiewicz

Web developer, technical writer, Open Source programmer and Polish Wikipedia editor. Also not professional photographer and logo designer.